Menu

ISO TS 16949 zostanie zastąpiona przez IATF 16949:2016.

W tym roku każdą firmę w branży automotive czeka rewolucyjna zmiana w obszarze zarządzania jakością. Dotychczas obowiązująca norma ISO TS 16949 zostanie zastąpiona przez IATF 16949:2016.

Co wyróżnia IATF:
  • kładzie nacisk na postrzeganie przedsiębiorstwa w szerszym kontekście oraz uwzględnianiu w SZJ ryzyk wcześniej nieidentyfikowanych,
  • dostrzega wagę zaangażowania wszystkich pracowników włącznie z najwyższą kadrą kierowniczą w procesy związane z ZJ, w związku z tym zmiana będzie od-czuwalna zarówno dla działów tradycyjnie zajmujących się ZJ, ale dotknie również management oraz działy wsparcia.

Wychodząc naprzeciw potrzebie, która pojawiła się u naszych Klientów, przygotowaliśmy różne warianty szkolenia, które będą odpowiadały na potrzeby kadry managerskiej, działów wspierających (HR, Księgowości, itp.) i oczywiście działów produkcji i jakości, w tym samych audytorów wewnętrznych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Więcej informacji nt. szkoleń znajduje się tutaj.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor: BZ