Menu

Systemowy rozwój - program rozwojowy dla HR

Kilka lat temu realizowaliśmy dofinansowane cykle pod tytułem „Systemowe motywowanie”. Do dziś słyszymy od Państwa ciepłe słowa ne temat tego projektu. Postanowiliśmy powrócić do tej formuły i przygotować nowy cykl odpowiadający na dzisiejsze wyzwania stojące przed formami i HR.

Tym razem również możliwe będzie dofinansowanie kosztów udziału. Do 80% kosztu pokryje KFS lub EFS.

Najważniejszym zjawiskiem, które determinuje dziś aktywność działów HR w polskich firmach jest rosnący problem z pozyskaniem i utrzymaniem wartościowych pracowników. Dotychczas popularne strategie rekrutacyjne polegające na poszukiwaniu „gotowych” pracowników stają się nieefektywne ponieważ osób o odpowiednich kompetencjach po prostu nie ma na rynku.

Wiele wskazuje na to, że jesteśmy w trakcie zwrotu ku strategiom kadrowym, które kładą większy nacisk na pozyskiwanie  „ciekawych ludzi” / „pracowników z potencjałem” a następnie inwestowanie przez firmę w pozyskanie przez nich wymaganych kompetencji. Symptomy otwierania się firm na te rozwiązania są bardzo widoczne. Klasy patronackie w szkołach zawodowych i średnich, patronaty nad kierunkami studiów, programy stażowe, dni otwarte w firmach czy targi pracy to tylko te najbardziej spektakularne spod znaku Eployer Branding.

Ich wspólnym mianownikiem jest przekonanie, że ważniejsza u pracownika jest motywacja by z nami pracować niż ściśle określony zestaw kompetencji i kwalifikacji, których możemy go przecież nauczyć w trakcie codziennej pracy.

Nowy paradygmat wymaga nowych umiejętności w HR. To właśnie tym kompetencjom postanowiliśmy poświęcić nasz cykl:

Systemowe rozwijanie – program rozwojowy dla kadr HR.

W kolejnych modułach będziemy zajmowali się ty jak:

- efektywnie pozyskiwać pracowników,

- efektywnie wdrożyć nowych pracowników do firmy,

- budować angażujące i projekty rozwojowe,

- włączać do procesów rozwojowych pracowników metody 1na1 – coaching, mentoring, peer learning.

Nasz program niebawem zostanie opublikowany w finalnej wersji. Daty są już ustalone – starujemy jesienią.

Jeśli zainteresował Cię nasz program lub jesteś zainteresowany pozyskaniem 80% dofinansowania do kosztów udziału skontaktuj się koordynatorką programu.


Magdalena Fikus

Account Manager

kom. +48 533 555 860

m.fikus@tawpolska.pl