Menu

Współpraca na poziomie zarządu

„Współpraca na poziomie zarządu to priorytet zarówno w polskich jak i światowych wynikach badań. Odejście od silosowego postrzegania organizacji na rzecz promowania pracy zespołowej oraz związana z tym elastyczność współczesnych przywódców, a przede wszystkim umiejętność przewodzenia zespołom stają się najważniejszymi wyzwaniami związanymi z tym trendem. Badanie pokazuje, że część firm w Polsce wdraża takie rozwiązania.

Nie tylko dobre wyniki finansowe, ale też troska o otoczenie społeczne, czyli przede wszystkim pracowników – tak powinny wyglądać przedsiębiorstwa przyszłości. Właśnie wpływ społeczny i technologie to trendy, które mają największy wpływ na przemiany, które dokonują się w firmach w Polsce i na świecie – wynika z tegorocznej edycji globalnego badania „Human Capital Trends 2018. Czas odpowiedzialnych firm”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Partnerem analizy polskich wyników, podobnie jak przed rokiem, jest Randstad Polska.

W badaniu wzięło udział blisko 200 firm z Polski, głównie członkowie zarządu i dyrektorzy HR. Analizowali oni obszary, które ich zdaniem będą miały największy wpływ na działalność firm w obszarze zarządzania kadrami.

Współpraca w firmach powinna zaczynać się od współpracy w zarządzie.

Jednym z widocznych trendów, postrzeganym jako ważny czynnik, jest kwestia współpracy na poziomie zarządów firm. Żeby w firmie panowała atmosfera współpracy pomiędzy różnymi zespołami, istotnym jest, by przykład szedł z góry.

W Polsce ten czynnik jako istotny wskazuje 88% ankietowanych menedżerów HR, w skali globalnej ten udział sięgał 85%. Jednocześnie współpraca na poziomie zarządów jest nie tylko trendem dostrzeganym, ale też wdrażanym coraz częściej w polskich przedsiębiorstwach.

Firmy coraz częściej oceniane na podstawie ich wpływu społecznego.

Relacje z pracownikami, klientami, lokalnymi społecznościami to coraz częściej główny wyznacznik dla oceniania działalności firm. W tych ocenach liczyć zaczyna się wpływ, jaki przedsiębiorstwa wywierają na otoczenie. I nie oznacza to tradycyjnie pojmowanej działalności dobroczynnej. 

Wśród pozostałych wyzwań, z którymi mierzyć będą się przedsiębiorcy, pojawia się m.in. kwestia tworzenia środowiska pracy, które w obliczu starzejącego się społeczeństwa, będzie tworzyło platformę do współdziałania osób z różnych grup wiekowych. W polskich firmach rośnie też znaczenie automatyzacji jako czynnika, który będzie zmieniał rynek pracy.”

Źródło: www.randstad.pl, www2.deloitte.com