Menu

Szkolenia i warsztaty

Nasze szkolenia i warsztaty mają charakter spotkań trenera z grupą pracowników. Są projektowane w oparciu o konkretne, dobrze zdefiniowane cele oraz oczekiwania pracowników i ich przełożonych. Realizacja przebiega zgodnie z metodyką uczenia przez doświadczenie, którą opisuje cykl Kolba (doświadczenie – analiza – wnioski – adaptacja). 

Nasi eksperci opierają pracę z grupą na ciągłym eksperymentowaniu. Wiedza i kompetencje są stale rozwijane i weryfikowane w trakcie praktycznych zadań oraz angażujących dyskusji i case study, których scenariusze uwzględniają kulturę organizacyjną oraz specyfikę grupy docelowej i firmy.

Nasze szkolenia i warsztaty służą zapoczątkowaniu u pracowników nowego stylu myślenia oraz postępowania, a następnie zaprojektowaniu ich transferu na realne sytuacje zawodowe, bez względu na to czy dotyczą kompetencji interpersonalnych czy ściśle technicznych.

Dzięki metodyce nauki przez doświadczenie, podczas szkoleń i warsztatów zapewniamy: wspólną bazę pojęć i doświadczeń, otwartość na współpracę i dzielenie się wiedzą, tolerancję na odmienność podglądów, możliwość osobistego wpływu oraz motywację do wprowadzenia efektów szkolenia w praktykę zawodową.

Sprawdź jak włączyliśmy szkolenia i warsztaty, w niektóre z naszych dotychczasowych projektów:
CASE STUDY: „Wczoraj kolega dziś przełożony
CASE STUDY: „Obraz wart więcej niż tysiąc słów

Szukasz warsztatu lub szkolenia we Wrocławiu lub innym mieście? 
Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jakie rozwiązanie zaproponujemy.