Menu

Programy rozwojowe

Programy rozwojowe TAW Polska to kompleksowe i systematyczne działania wspierające rozwój pracowników. Doskonalą i kształtują kompetencje oraz postawy określonych grup i zespołów, na przykład menedżerów, liderów, handlowców czy zespołów wdrażających zmianę. 

Dla organizacji są sposobem na zabezpieczenie w dłuższym okresie niezbędnej bazy wiedzy i umiejętności. Wspierają przeprowadzenie planowanych zmian, uruchomienie nowych projektów, radzenie sobie z wyzwaniami rynku. Dla pracownika oznaczają systematyczny rozwój w jednym bądź kilku kluczowych obszarach. 

Nasze programy rozwoju pracowników przynoszą efekty. To adekwatna odpowiedź na rzeczywiste potrzeby organizacji, z jasno określonymi celami i rezultatami końcowymi. Realizujemy je zarówno w obszarach kompetencji osobistych i interpersonalnych (jako Akademie Rozwoju dla menedżerów, liderów, kierowników projektów), jak i twardych (jako Akademie Lean czy zarządzania procesami na produkcji). Dzięki systemowemu podejściu do organizacji potrafimy również łączyć te podejścia uzyskując synergię. 

Planując programy rozwoju pracowników bazujemy na gruntownej analizie potrzeb realizowanej poprzez spotkania diagnostyczne czy warsztaty definicyjne ze sponsorami programów (Zarząd, HR, kadra menedżerska). Analizujemy wyniki ze stosowanych narzędzi HR oraz wykonujemy własne badania i analizy zasobów kompetencyjnych kadry. 

Na tej podstawie przygotowujemy programy rozwojowe pod kątem merytorycznym (doskonalimy konkretne umiejętności, na określonym poziomie zaawansowania), metodycznym (dobieramy odpowiednie metody pracy przed, w trakcie i po działaniach rozwojowych, celem gwarancji dynamicznego środowiska edukacyjnego), organizacyjnym (spinamy harmonogram programu z bieżącymi działaniami organizacji, zabezpieczamy logistykę projektu). 

Wiemy, że prócz wartości merytorycznej programy rozwojowe powinny motywować pracowników do aktywnego uczestnictwa oraz wdrażania wypracowanych zmian. Dlatego przykładamy uwagę do planowania wewnętrznego marketingu programów, jak skuteczna kampania informacyjna oraz angażujące konwencje realizacji programów typu gamification

Efekty końcowe programów zabezpieczamy przez stały monitoring ich skuteczności. Służą temu specjalnie zaprojektowane narzędzia ewaluacji, od ankiet satysfakcji po warsztaty follow-up i badania poziomu kompetencji oraz zadania wdrożeniowe realizowane na stanowisku pracy. 

Przy realizacji programów towarzyszy nam podejście projektowe. Odpowiednio dzielimy zakresy wpływu i obowiązki, wyznaczamy doświadczonego kierownika merytorycznego i organizacyjnego przedsięwzięcia. Stale monitorujemy proces realizacji i reagujemy a zmiany. A relacje ze sponsorami działań opieramy o partnerstwo, elastyczność i ciągły przepływ informacji.


Sprawdź jak planujemy nasze projekty:
CASE STUDY: „W sieci konkurencji”
CASE STUDY: „Z nurtem strumienia wartości
CASE STUDY: „Jakość, która ratuje życie

Planujesz realizację programu rozwojowego dla kadry Twojej organizacji? 
Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jakie rozwiązanie zaproponujemy.