Menu

Coaching

Coaching to dla nas metoda rozwoju, która pomaga odkryć, zdefiniować, a następnie zrealizować cele w obszarze skuteczności osobistej lub skuteczności zespołu. 

W TAW Polska wspieramy realizację celów biznesowych firm poprzez realizację coachingu indywidualnego (seria spotkań coacha z pracownikiem) i coachingu zespołowego (seria spotkań coacha z grupą pracowników).

Sesje z naszymi certyfikowanymi i doświadczonym coachami wspierają proces definiowania słabych i mocnych stron oraz poszukiwania sposobów na realizację celów. Nasi eksperci pomagają indywidualnym pracownikom/zespołom wyznaczyć cele rozwojowe, opracować skuteczną strategię ich realizacji, a następnie kontrolują postępy działań. Co ważne, pracują także nad ich poziomem motywacji, energii i odwagi do wdrażania zmian. 

Dzięki naszym sesjom coachingowym pracownicy indywidualnie lub zespołowo mogą łatwiej i szybciej osiągnąć zamierzone efekty rozwojowe. 

Sprawdź jak włączyliśmy coaching, w niektóre z naszych dotychczasowych projektów:
CASE STUDY: „Gamification – intrygujące przywództwo
CASE STUDY: „Recepta na dobrą kadrę”

Szukasz coachingu indywidualnego lub zespołowego? 
Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jakie rozwiązanie zaproponujemy.