Menu

Badania i analizy

Badania i analizy to dla nas metody diagnostyczne. Naszym ekspertom służą do zbierania informacji o aktualnym stanie rzeczy w różnych obszarach organizacji.

Zebranie danych ilościowych i jakościowych, dzięki naukowo sprawdzonym metodom zabezpiecza możliwość rekomendacji przez nas rozwiązań adekwatnych do sytuacji oraz kierunków rozwoju organizacji. 

W TAW Polska korzystamy m.in. z takich badań i analiz, jak:
 • Vitamin TAW – jedyne w Polsce, autorskie narzędzie badania dobrostanu pracowników,
 • Assessment i Development Center,
 • Badania 360 stopni,
 • Badania opinii metodą kwestionariuszową,
 • Wywiad narracyjny,
 • MBTI,
 • OPQ,
 • MTQ 48,
 • ILM72,
 • Facet5,
 • Extended Disc,
 • OPQ 32 – Occupational Personality Questionnaire,
 • Insights Discovery,
 • Testy Pracowni Testów Psychologicznych PTP.
Pozyskane w nich dane i wskaźniki służą naszym ekspertom m.in. do diagnozy potencjału pracowników, wyłaniania talentów i sukcesorów, przygotowania strategii organizacji i departamentów, budowania modeli kompetencji, wartościowania stanowisk pracy czy wprowadzenia systemu ocen pracowniczych. Korzystamy z nich także oceniając efekty programów rozwojowych.

Stosujemy sprawdzone metody badań i analiz, ale także tworzymy własne na bazie doświadczeń. Współpracujący z nami psychologowie z Politechniki Wrocławskiej są autorami Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, który jest kluczowym narzędziem do analizy potencjału zawodowego, stosowanym przez doradców zawodowych w Urzędach Pracy.

Sprawdź jak włączyliśmy badania i analizy, w niektóre z naszych dotychczasowych projektów:
CASE STUDY: „Recepta na dobrą kadrę
CASE STUDY: „Gamification – intrygująca odsłona przywództwa”

Chcesz zdiagnozować przy użyciu metod jakościowych/ilościowych sytuację w swojej firmie? 
Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jakie rozwiązanie zaproponujemy.