Menu

Gamification

W TAW Polska gamification to formuła realizacji programów rozwojowych i sposób na zaangażowanie uczestników do aktywnego udziału w systematycznych i dłuższych formach doskonalenia kompetencji. 

Kolejne etapy programu (od rekrutacji uczestników do programu po spotkania ewaluacyjne), dzielimy na poziomy o rosnącym stopniu zaawansowania, pomiędzy którymi toczą się zadania indywidualne i grupowe w formie misji w organizacji (realnych projektów i wdrożeń). 

Siłą naszej metodyki gamification są m.in.: ciągłe wyzwania rozwojowe, jasno zdefiniowane cele do osiągnięcia, system odznak uznaniowych za realizację zadań, możliwość rozwoju, dzięki pracy własnej i współpracy z innymi graczami oraz wizualizacja działań. 

Nasze programy gamification są wsparte specjalnie dedykowaną stroną www. Każdy gracz ma indywidualne konto, na którym śledzi wyłącznie swoje osiągnięcia i stopień realizacji celów. Jednocześnie część wspólna obfituje w zadania rozwojowe, case study, testy, quizy, tablice wspólnie wypracowanych najlepszych praktyk czy telekonferencje z trenerami. Zapewnia to ciągły przepływ informacji w projekcie między graczami, graczami i trenerami oraz systematyczną diagnostykę własnych postępów rozwojowych.  

Nasze programy gamification to odpowiedź na wymagania współczesnych pracowników. Dobrze wyedukowanych, z doświadczeniami z wielu form kształcenia, jednocześnie funkcjonujących w czasach gier i social media. Potrzebują oni dodatkowych motywatorów do pełnego włączenia w działania rozwojowe. Dbamy o to, by były formą pracy z pracownikiem, która wyłącznie wspiera a nie przesłania kluczowych treści merytorycznych i nie zniekształca celów na doskonalenie się. Dlatego w naszych programach gamification każdy wygrywa – swój rozwój.

Sprawdź jak włączyliśmy gamification w niektóre z naszych dotychczasowych projektów:
CASE STUDY: „Gamification – intrygująca odsłona przywództwa”

Szukasz pomysłu na ciekawą i angażującą konwencję programu rozwojowego? 
Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jakie rozwiązanie zaproponujemy.