Menu

Referencje

„(…) Pragniemy wyrazić swoje zadowolenie wynikające z profesjonalnego przygotowania i prowadzenia szkoleń, które w pełni spełniły nasze oczekiwania i pomogły podnieść kompetencje w zakresie zarządzania zespołem oraz komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami. 
Cel został osiągnięty dzięki dokładnej analizie potrzeb szkoleniowych, poprzedzającej realizację projektu oraz doświadczeniu i zaangażowaniu trenerów. 
Ważnym elementem współpracy były dla nas raporty poszkoleniowe zawierające min. cenne wskazówki dotyczące działań rozwojowych na przyszłość. 
Zdecydowanie polecam firmę TAW Polska jako solidnego i profesjonalnego partnera w realizacji projektów rozwojowych dla pracowników firmy.”

Tomasz Pokorny, Kierownik ds. Personalnych, Maco Productions Polonia Sp. z .o.o.
macopharma


"(…) Dzięki nieformalnej formule team building i dobraniu zadań, w taki sposób, aby odpowiadały na nasze zapotrzebowanie (integracja zespołu; wskazanie właściwych postaw i zachowań w pracy zespołowej) udało się połączyć merytorycznie cale zajęć z integracją zespołu.
Firma TAW Polska odpowiadała za całość organizacji przedsięwzięcia: wybór, rezerwację i przygotowanie miejsca spotkania, przygotowanie niezbędnych materiałów i narzędzi, transport uczestników, jednocześnie zapewniając transparentność poniesionych kosztów.
Podsumowując, Firma TAW Polska skupiła się na faktycznych potrzebach, w kreatywny sposób zaprojektowała zajęcia, efektywnie moderowała ich przebieg. Profesjonalna i doświadczona kadra trenerska, dbałość o szczegóły i nieszablonowe podejście do procesów rozwoju pracownika sprawia, że rekomendujemy firmę TAW Polska do realizacji podobnych projektów.”

Marek Krajanowski, Członek Zarządu, 3M Wrocław Sp. z o.o.
24.szkolenia_wroclaw

"(…) TAW Polska jest solidnym partnerem w zakresie realizacji projektów doskonalących kompetencje liderskie. Zarówno trener, jak i pracownicy zajmujący organizacją warsztatów z ramienia TAW Polska, bardzo szybko i elastycznie reagowali na potrzeby uczestników i oczekiwania sponsora. Wiedza i doświadczenie trenera umożliwiły pracownikom naszej firmy przyswojenie szerokiej wiedzy i poszerzenie spectrum umiejętności liderskich.
Serdecznie polecam innym firmom współpracę z TAW Polska.

Marta Tokarz, Specjalista ds. personalnych, Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o.
18.szkolenie_wroclaw

"(…) We współpracy z firmą TAW Polska Sp. z o.o. cenimy kompleksowość oferty oraz elastyczność działania. Pozwala nam to w pełni korzystać z synergii, jaką daje współpraca - zmniejsza pracochłonność działań po naszej stronie i usprawnia procesy rozwoju Pracowników.
Firmę TAW Polska Sp. z o.o. uważamy za rzetelnego i przewidywalnego partnera w zakresie realizacji działań i projektów doskonalących kompetencje zawodowe Pracowników.
Kooperacja z nią jest dla nas satysfakcjonująca i możemy ją polecić innym firmom z branży produkcyjnej."

Aleksandra Kwarciak, Dyrektor Zasobów Ludzkich, Autoliv Poland Sp. z o.o.
Szkolenia Wrocław

"(…) Nasza współpraca z firmą TAW Polska przebiegała bez zarzutu. Każdorazowo firma realizowała postawione jej cele, a wysokiemu poziomowi merytorycznemu zawsze towarzyszyła bardzo dobra organizacja pracy i profesjonalnie skomponowane materiały szkoleniowe."

Iwona Marzec, AAM Poland Sp. z o.o.
Szkolenia Wrocław


"Firma TAW Polska bez dwóch zdań jest firmą wyjątkową - niezmiernie kreatywną w swych działaniach i godną polecenia w każdym zakresie jej szerokiego spektrum funkcjonowania.TAW Polska dała się poznać, jako firma ekspercka, znakomicie definiująca strategiczne potrzeby klienta oraz przy tym bardzo umiejętnie ukazująca płynące z obranych celów potencjalne korzyści i zagrożenia.
Zlecone do wykonania projekty były zawsze planowane w sposób niemal doskonały, a poziom oraz wyniki ich realizacji za każdym razem wykraczały poza nasze oczekiwania i określone w fazie projektowania cele.
Konsekwencja, profesjonalizm w działaniu, transparentność i upór w dążeniu do realizacji wyznaczonych sobie i innym celów, mogą służyć jako przykład do naśladowania dla każdej firmy konsultingowej działającej na międzynarodowym rynku.
Z całą stanowczością mogę polecić firmę TAW Polska jako wiarygodnego i rzetelnego partnera, który w momencie podjęcia się realizacji powierzonego projektu, na pewno wykona go w terminie, realizując przy tym wszystkie założone na wstępie cele biznesowe."

Krzysztof Jarzyna, Plant Manager
Szkolenia Wrocław


"(…) Zastosowane w ramach szkoleń metody były zróżnicowane, angażujące uczestników, pozwalające wyciągać uczestnikom wnioski i przekładać je na charakter pracy w EIT+. Dzięki przeprowadzonym przez firmę TAW Polska spotkaniom diagnostycznym, szkolenia były odpowiednio sprofilowane i dostosowane do specyfiki EIT+. Trenerzy TAW Polska wykazali również otwartą oraz zaangażowaną postawę, a także potrafili elastycznie i skutecznie reagować na trudne sytuacje w trakcie szkoleń. Równie wysoko należy ocenić aspekt organizacyjny całego projektu. Komunikacja z firmą była wzorcowa. Ze wszystkich zadań w ramach projektu firma TAW Polska wywiązała się bez zastrzeżeń. Wszystkie szkolenia były realizowane zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Jednocześnie TAW Polska bardzo szybko i elastycznie reagowała na potrzeby zarówno uczestników szkoleń jak i Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.
Polecamy firmę TAW Polska jako profesjonalną, nastawioną na potrzeby klienta firmę szkoleniowo-doradczą, która posiada bardzo wysoki potencjał do realizacji złożonych projektów rozwojowych w obszarze B+R."

Katarzyna Dorywała, Wiceprezes
Szkolenia Wrocław

"(…) Uczestnicy warsztatów bardzo pozytywnie oceniają usługi realizowane przez firmę TAW Polska Sp. z o.o. zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Zarząd TERMET SA docenia pozytywny wpływ projektu "Tworzymy EKO-Ciepło" na realizację strategii biznesowej firmy.
Mogę polecić firmę TAW Polska Sp. z o.o. potencjalnym odbiorcom usług szkoleniowych."

Ryszard Satyła, Prezes Zarządu Dyrektor
Szkolenia Wrocław

"(…) Współpracę z TAW Polska Sp. z o.o. oceniam bardzo dobrze. Zarówno kwestie organizacyjne jak i merytoryczne realizowane są na najwyższym poziomie. Polecam firmę TAW Polska Sp. z o.o. jako realizatora działań rozwojowych, zwłaszcza w firmach produkcyjnych."

Tomasz Baranowski,
Kierownik ds. HR
Szkolenia Wrocław

"(…) Z przyjemnością stwierdzamy, że obserwujemy u pracowników zmianę sposobu pracy i nowe umiejętności, co jest najlepszym dowodem na skuteczność szkoleń prowadzonych przez TAW Polska.
Z przekonaniem stwierdzamy, że firma TAW Polska jest godna polecenia jako solidny partner, gwarantujący najwyższą jakość usług szkoleniowych."

Magdalena Dobrzyńska,
Dyrektor Administracyjny
Szkolenia Wrocław


"(…) Zajęcia prowadzone były w praktyczny, ciekawy oraz interaktywny sposób przez kompetentnych, bardzo doświadczonych trenerów. Zastosowane narzędzia warsztatowe wpłynęły na wysoką efektywność szkoleń, co potwierdza codzienna praktyka zawodowa uczestników.
Na docenienie zasługują również standardy współpracy z zespołem TAW Polska (rzetelność, sprawna komunikacja, elastyczność w działaniu, reagowanie na ewentualne problemy). (…)
Dotychczasowa współpraca, obejmująca także projekty doradcze, pozwala mi polecić usługi firmy TAW Polska jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera."

Adriana Banera,
Prokurent
Monika Hardygóra,
Prezes Zarządu

Szkolenia Wrocław

"(…) Polecamy firmę TAW Polska innym podmiotom, jako wyróżniającą się profesjonalizmem i elastycznie reagującą na potrzeby klienta firmę szkoleniową i doradczą. TAW Polska, w naszej opinii, posiada potencjał i doświadczenie w planowaniu i realizacji kompleksowych rozwiązań w zakresie rozwoju pracowników."

Agnieszka Koyer, Kierownik Działu Zarządzania Personelem
Szkolenia Wrocław

"(…) Zaświadczamy, iż usługa została przeprowadzona z należytą starannością a uczestnicy pozytywnie ocenili program szkolenia i kompetencje trenerskie trenerów TAW Polska."

Monika Cyran, Wiceprezes Zarządu
Szkolenia Wrocław

"(…) Współpracę z TAW Polska oceniamy bardzo wysoko. Szkolenia były dostosowane do potrzeb uczestników i całej organizacji, prowadzone przez trenerów o bardzo wysokich kompetencjach. Potwierdzeniem tego są bardzo dobre wyniki ankiet poszkoleniowych i wywiadów z uczestnikami.
Firma wspiera nas także w planowaniu dalszych działań rozwojowych dla pracowników. Równie wysoko oceniamy stronę organizacyjną współpracy.
Polecamy TAW Polska jako godnego partnera w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych."

Paweł Ostrowski, Dyrektor ds. Personalnych i Administracji
Szkolenia Wrocław
"(…) Polecamy firmę TAW Polska jako profesjonalnego partnera w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników."

Anna Kuron, Specjalista ds. zasobów ludzkich
Szkolenia Wrocław
"(…) Szkolenia były realizowane z zachowaniem wszelkich zasad profesjonalizmu przez trenerów o bardzo wysokich kompetencjach - współautorek metody KZZ. Znalazło to odzwierciedlenie w bardzo wysokich ocenach w ankietach poszkoleniowych oraz testów końcowych. Wszystkie elementy zlecenia zostały opracowane zgodnie z wytycznymi, profesjonalnie i terminowo."

Dariusz Kapusta, Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Szkolenia Wrocław


"(…) W całym okresie realizacji projektu firma TAW Polska Sp. z o.o. rzetelnie wywiązywała się z zobowiązań wynikających z umowy licencyjnej. Sprawozdania przedkładane były terminowo, a wszelkie uwagi uczestników oraz Departamentu Rynku Pracy w miarę możliwości bezzwłocznie uwzględniano."

dr Hanna Świątkiewicz-Zych, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy
Szkolenia Wrocław

"(…) Wysoko oceniamy aspekt merytoryczny i organizacyjny realizowanej usługi i stwierdzamy, że TAW Polska Sp. z o.o. jest godny polecenia, jako solidny partner, gwarantujący wysoką jakość realizowanych usług."

Adrianna Sosnowicz, Dyrektor ds. Kadr
Szkolenia Wrocław

"(…) Programy szkoleń każdorazowo były dobrane indywidualnie do potrzeb naszej firmy i w pełni spełniły nasze oczekiwania. Na duże uznanie zasługują trenerzy TAW Polska, którzy w zrozumiały sposób przekazywali wiedzę oraz w umiejętny sposób potrafili stworzyć życzliwą atmosferę, sprzyjającą wymianie doświadczeń i poglądów. Szkolenia budziły żywe zainteresowanie uczestników, którzy wysoko oceniali zarówno poziom, metodykę prowadzonych szkoleń, jak i kompetencje trenerów.
Rekomendujemy TAW Polska Sp. z o.o., jako profesjonalną firmę szkoleniową, podchodzącą indywidualnie do każdego klienta i wywiązująca się rzetelnie ze swoich zobowiązań."

Mirosława Patlewicz, Dyrektor ds. Personalnych
Szkolenia Wrocław

"(…) Dotychczasową współpracę z firmą TAW Polska Sp. z o.o. oceniamy bardzo wysoko. Szkolenia zostały merytorycznie przygotowane w ścisłej współpracy ze Spółdzielnią dzięki czemu doskonale odpowiadają potrzebom pracowników Spółdzielni oraz całej organizacji. Odzwierciedlają to wyniki prowadzonej przez Spółdzielnię oceny szkoleń oraz zauważalna pozytywna zmiana jaka nastąpiła w sposobie działania pracowników uczestniczących w szkoleniach.
Równie wysoko oceniamy aspekt organizacyjny projektu - informację o kolejnych spotkaniach otrzymujemy terminowo, szkolenia odbywają się w ośrodkach o bardzo wysokim standardzie a materiały szkoleniowe są bardzo wysokiej jakości.
Z pełną świadomością możemy polecić innym podmiotom współpracę z firmą TAW Polska Sp. z o.o."

dr inż. Józef Śnieżek, Prezes Zarządu Dyrektor
mgr inż. Marek Dera, Z-ca Prezesa Zarządu Z-ca Dyrektora
Szkolenia Wrocław

"(…) Wszystkie usługi zostały przeprowadzone należycie z dbałością o wysokie standardy współpracy z TAW Polska Sp. z o.o.
Z przekonaniem stwierdzamy, że firma TAW Polska Sp. z o.o. jest godna polecenia jako solidny partner, gwarantujący najwyższą jakość."

Natalia Banasiewicz, Kierownik ds. Personalnych
Szkolenia Wrocław
"(…) Wszystkie wykonane w ramach tej umowy szkolenia zostały przeprowadzone należycie z dbałością o wysoką jakość świadczonych przez TAW Polska Sp. z o.o. usług.
Z przekonaniem stwierdzamy, że firma TAW Polska Sp. z o.o. jest godna polecenia jako solidny partner, gwarantujący najwyższą jakość usług szkoleniowych."

Joanna Jeziorowska, Dyrektor ds. Personalnych
Szkolenia Wrocław
"W latach 2009-2011 firma Instal-Konsorcjum wspólnie z firmą TAW Polska zrealizowała jeden z największych projektów szkoleniowych. W ramach projektu przeszkolono ponad 400 pracowników z różnych szczebli. Największym atutem firmy TAW Polska był dobór profesjonalnych trenerów, którzy przeprowadzili szkolenia zgodnie z szerokim, zindywidualizowanym programem obejmującym kluczowych pracowników. Dedykowani trenerzy byli ekspertami posiadającymi nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne doświadczenie.
Rezultatem szkoleń jest zauważalna zmiana w postaci wzrostu wiedzy i kompetencji pracowników firm należących do Grupy Instal-Konsorcjum.
Warto wybrać firmę TAW Polska, która prowadzi ewaluacją własnych działań, która dokonuje oceny korzyści uczestników z procesu szkoleniowego. tego typu działania świadczą o tym, że firma bada efekty własnych przedsięwzięć i wyciąga z nich wnioski przyszłość poprzez stałe podnoszenie jakości swoich szkoleń."

Ryszard Jędrzejewski, Prezes Zarządu
Szkolenia Wrocław
"Zajęcia były prowadzone w ciekawy, praktyczny oraz interaktywny sposób przez kompetentnych trenerów. Zastosowane narzędzie warsztatowe wpłynęły na jakość zarządzania personelem w naszej firmie. (…)
Dotychczasowa współpraca pozwala nam polecić usługi firmy TAW Polska jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera, któremu bez obaw można powierzyć odpowiedzialne zadanie podnoszenia kompetencji pracowników na różnych szczeblach organizacji."

Klaudia Morawiec, Dyrektor Działu Rozwoju Zasobów Ludzkich
Szkolenia Wrocław 
"(…) We współpracy z TAW Polska cenimy sobie kontakt z wysoko wykwalifikowaną kadrą trenerską, a także dbałość o szczegóły organizacyjne. Ważną cechą prowadzonych zajęć jest silny nacisk na formy warsztatowe. Szkolenia są prowadzone w duchu nauki przez doświadczenie, która jest niezwykle skuteczna w procesie nauczania ludzi dorosłych. Trenerzy TAW Polska nadają bardzo ciekawą formułę zarówno szkoleniom przeprowadzonym standardowo w salach szkoleniowych jak i zajęciom wyjazdowym.(…)
Niewątpliwie zamawiane przez nas szkolenia wpłynęły na wzrost kompetencji pracowników naszej firmy i dlatego nasza współpraca z TAW Polska prężnie się rozwija.
Zdecydowanie TAW Polska jest godnym polecenia partnerem przy organizacji przedsięwzięć szkoleniowych."

Marta Dworowska, Specjalista ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Szkolenia Wrocław
"(…) Z firmą TAW Polska Sp. z o.o. współpracujemy od 2005 roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z poziomu merytorycznego szkoleń, jak i ze sprawności organizacyjnej i rzetelności w przygotowaniu wszystkich projektów. Kontakt z pracownikami i trenerami firmy TAW jest zawsze przyjemnym zawodowym doświadczeniem."

Anna Kuszell, Dyrektor Zarządzania Personelem
Szkolenia Wrocław 
"(…) Niezwykła życzliwość i otwartość w kontaktach.
Przeprowadzone przez TAW szkolenia stają się niezapomnianymi wydarzeniami w życiu firmy. Profesjonalizm Trenerów, innowacyjność programów i form przekazu czynią je skutecznym narzędziem do przeprowadzenia pozytywnych zmian w naszej firmie."

Halina Truszczyńska, Kierownik Sekcji Rozwoju Personelu i Zarządzania Wiedzą
Szkolenia Wrocław

"(…) Współpracujemy z firmą szkoleniową TAW Polska Sp. z o.o. w zakresie realizacji długofalowego programu szkoleniowego, który obejmuje między innymi kwestie dotyczące tematyki rozwoju kompetencji w obszarze "Komunikacja interpersonalna". Z przekonaniem stwierdzamy, że firma TAW Polska jest godna polecenia jako solidny partner, gwarantujący najwyższą jakość usług szkoleniowych."

Marta Wachowicz, Specjalista ds. Rozwoju i Szkoleń
Szkolenia Wrocław