Menu

Badania i rozwój

Stałe poszukiwanie nowych rozwiązań to siła napędzająca rozwój największych współczesnych firm.

Innowacje mogą dotyczyć tworzenia nowych produktów i usług, zmiany dotychczasowych procesów czy budowania nowych modeli biznesowych. Bez względu na to czego dotyczą, do ich pojawienia się niezbędne jest sprzyjające środowisko. Tworzą je: kultura organizacyjna pozwalająca na ryzyko i traktująca błędy jako okazje do wyciągania wniosków na przyszłość oraz struktura oparta o pracę projektową i przygotowana do efektywnego zarządzania wiedzą.

Przykładowy zakres współpracy:
  • Budowania modeli biznesowych.
  • Design thinking.
  • Zarządzanie projektami innowacyjnymi i wdrożeniowymi.
  • Ryzyko działań innowacyjnych.
  • Dojrzałości technologii, model TRL.
  • Wycena wartości innowacji.
  • Strategie patentowe i prawo patentowe.
  • Pozyskiwanie finansowania na działalność B+R.
Zagadnienia powiązane:
Case studies:

Szukasz inspiracji do rozwoju umiejętności w obszarze B+R w Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jakie rozwiązanie zaproponujemy!