Menu

Produkcja i logistyka

Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych to cele każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. 

Takie podejście pozwala na obniżanie kosztów produkcji i sprawne zaopatrywanie kooperantów a dzięki temu buduje w firmie wartość dodaną. Jest szczególnym wyzwaniem w branżach, w których warunkiem konkurencyjności jest stałe dostosowywanie asortymentu do zmieniających się potrzeb klientów.

Przykładowy zakres współpracy:
  • Mapowanie strumienia wartości.
  • Optymalizacja procesów produkcyjnych.
  • Planowanie produkcji.
  • Zarządzanie projektami na produkcji.
  • Narzędzia Lean Management: 5S, SMED, TPM.
  • Zapobieganie problemom: Poka-Yoke, Problem solving, FMEA.
  • Ciągłe doskonalenie / Kaizen.
  • Autonomous Maintenance.
  • Just in tine.
  • Kanban.
Zagadnienia powiązane:
Case studies:

Szukasz inspiracji do rozwoju umiejętności w obszarze produkcji i logistyki w Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jakie rozwiązanie zaproponujemy!