Menu

Sprzedaż i zakupy

Sprzedaż i zakupy to procesy, dzięki którym organizacje włączają się w strumień wartości płynący w gospodarce.

Na poziomie poszczególnych transakcji, sprzedaż i zakupy to relacje między ludźmi, których celem jest wymiana korzyści, nie tylko materialnych. Skuteczni handlowcy potrafią zidentyfikować interesy drugiej strony i zbudować swoje propozycje w taki sposób, by były dla partnera atrakcyjne.

Przykładowy zakres współpracy:
  • Techniki sprzedaży.
  • Rozwój kompetencji handlowców.
  • Zarządzanie zespołem sprzedażowym.
  • Wprowadzanie zmian w strategii sprzedażowej.
  • Negocjacje.
  • Sprzedaż relacyjna.
  • Wdrażanie systemów obsługi klienta.
  • Optymalna obsługa klienta.
Zagadnienia powiązane:
Case studies:

Szukasz inspiracji do rozwoju umiejętności w obszarze sprzedaży i zakupów w Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jakie rozwiązanie zaproponujemy!