Menu

Case Studies

Onboarding

Jeden z naszych klientów z branży automotive zmagał się z dużą rotacją pracowników. Problem stanowiło nie tylko pozyskanie nowych, ale również utrzymanie nowozatrudnionych osób. Lokalne środowisko obfitowało w ludzi szukających pracy, ale  z wykształcenia… cukierników. 

Grywalizacja - intrygująca odsłona przywództwa

Programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej kojarzą się zwykle z nużącymi zajęciami w sali szkoleniowej. Przedmiotem rozważań są strategiczne cele firmy, długofalowe plany i finanse. Na tym poziomie czasem umykają podstawowe dla realizacji dalekosiężnych planów kwestie, takie jak relacje z podwładnymi i…

Jakość, która ratuje życie

W 2010 roku nastąpiły zmiany regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania laboratoriów medycznych stosujących promieniowanie jonizujące (leczenie nowotworów, prześwietlenia itp.). Laboratoria diagnostyki medycznej i radioterapii zostały zobowiązane do wdrożenia systemów zarządzania jakością w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.

Z nurtem strumienia wartości

Średnie przedsiębiorstwo produkujące kotły gazowe zwróciło się do TAW Polska z prośbą o pomoc w przygotowaniu ich firmy do zmian rynkowych związanych z restrykcyjnymi dyrektywami środowiskowymi. Dotychczasowe produkty i proces produkcyjny nie spełniały nowych wymogów prawnych i konieczne stało się…

Recepta na dobrą kadrę

Firma z branży farmaceutycznej miała problemy z rekrutacją specjalistów ds. zakupów. Zatrudniane osoby nie sprawdzały w zakresie relacji ze specyficznymi dostawcami firmy, mimo, iż podczas rozmów kwalifikacyjnych ich kompetencje oceniane były wysoko.

Obraz wart więcej niż tysiąc słów

Dział zaopatrzenia jednego z zakładów globalnego przedsiębiorstwa produkcyjnego stale współpracuje z działami produkcji i jakości. Parametry materiałów i podzespołów kupowanych od poddostawców,  kluczowe dla jakości produktów finalnych zakładu, zaczęły się pogarszać.

Nauka & Biznes – mieszanka rozwojowa

Duża jednostka zarządzająca badaniami RTO (Research Technology Organisation) dostrzegła konieczność zmiany orientacji na bardziej rynkową. Dotychczas całość jej działań była finansowana ze środków publicznych, w tym z Unii Europejskiej. W związku z wyczerpaniem możliwości dalszego działania w oparciu o ten model…

Wczoraj kolega dziś przełożony

W jednym z zakładów firmy produkcyjnej otwarto kolejną halę produkcyjną, co wpłynęło na wzrost zatrudnienia pracowników. W procesie rekrutacji wewnętrznej spośród personelu pracowników produkcji wyłoniono kilku utalentowanych liderów. 
Sytuacja, w kótej obecni liderzy produkcji zostali przełożonymi swoich dawnych…

Co się nie zgadza?

Międzynarodowa firma z branży automotive borykała się z problemem niezgodności połączeń spawanych w procesie produkcyjnym. 
W ramach współpracy zlecono TAW Polska warsztaty poświęcone metodom badania rodzaju…

Na progu transformacji w kierunku organizacji projektowej

W związku z wieloletnią współpracą pracowników działów administracyjnych jednej z firm, zauważono spadek zaufania w zespole oraz zwiększające się problemy w kontaktach interpersonalnych. Sytuacja negatywnie odbijała się na projektach wewnętrznych.